Program k Evropským volbám v bodech

1. Praha místo Bruselu

Česká republika si musí zachovat právo na samostatné rozhodování. Nepotřebujeme, aby nám úředníci z Bruselu určovali, co je pro nás správné, co smíme a co ne, jaké žárovky máme používat, či jak máme říkat tradičním českým výrobkům.

Evropská unie dávno sešla ze své cesty a dnes již tvoří jen nesmyslnou federaci, jejímž hlavním účelem je prosazovat zájmy skupiny nadnárodních korporací na úkor národních států. Naším cílem musí být rozbít zevnitř tento nefunkční superstát a návrat do doby navzájem spolupracujících suverénních národních států na základě volné obchodní unie.

Prosazujeme:  Referendum o vystoupení ČR z EU. Obnovení naší suverenity a nezávislosti na nadnárodním kapitálu. Ekonomickou orientaci i na alternativní trhy mimo EU.

Praha-misto-bruselu


2.
Identita místo globalizace

Náš národ je stejně jako další národy v Evropě systematicky ničen a rozpouštěn v multikulturním experimentu. Pro nadnárodní firmy představujeme jen "levnou montérnu" v srdci Evropy, kde se dají za minimální mzdu vykořisťovat novodobí otroci.

Obludnou politiku multikulturalismu už odsoudili mnohé státy a jejich čelní představitelé a je jen na nás, jestli necháme dojít šílené pokusy multikulturních inženýrů tak daleko, abychom se i u nás dočkali hořících aut jako v Paříži, vraždících gangů jako v Londýně, či statisícových muslimských čtvrtí jako v Berlíně.

Každý národ má právo na svoje sebeurčení a identitu. Neexistuje žádný jediný model dokonalého systému, který by byl aplikovatelný v každých podmínkách. Respektujme cizí kultury v jejich státech a zároveň se zasazujme o zachování naší kulturní identity v ČR.

Prosazujeme: Okamžité opuštění multikulturní politiky, jejíž  propagace a podpora devastuje naši zemi. Jako podmínku pro české občanství požadujeme zkoušky z českého jazyka, historie našeho národa a zároveň dlouhodobou bezúhonnost. Podporu českých výrobků a drobných podnikatelů, včetně založení českého řetězce domácích potravin.


3. Koruna místo eura

Společná evropská měna euro je v mnoha případech hlavní příčina špatné ekonomické stability některých dnes již fakticky krachujících států.

Ve chvíli, kdy některé státy zkoumají možnosti, jak se eura zbavit a obnovit svoji původní národní měnu, se naši vládní politici naopak snaží přijetí rozpadající se vize evropské měny u nás co nejvíce uspíšit.

Prosazujeme: Zachování české koruny jako naší národní měny. Lepší dozor nad ČNB, tak abychom mohli regulovat hodnotu naší měny podle zájmů naší země a ne podle finanční situace členů rady ČNB.

Koruna-ne-euro


4. Práce místo přistěhovalectví

Upřednostňujeme v prvé řadě možnost práce pro občany České republiky. Není možné zaměstnávat nekvalifikované zahraniční pracovníky, když mnoho našich občanů nemá dlouhodobě práci. Práce musí být právem a ne přepychem.

Prosazujeme: Zastavení přijímání zahraničních pracovníků s nízkou kvalifikací a srovnatelné pracovní a platové podmínky v nadnárodních  společnostech v rámci působnosti EU. Snížení DPH a s tím zvýšenou možnost koupěschopnosti českých domácností. Daňové úlevy pro menší české firmy, určení minimální mzdy v rámci celé EU, aby se tak částečně zamezilo pohybu pracovních sil z jednotlivých států. Zrušení pracovních agentur, které by mohly fungovat v rámci EU pouze jako zprostředkovatelé nabídek pracovních míst a nikoliv jako zaměstnavatelé, kdy se pracovní síla stává zbožím.