Volební lídr: Tomáš Vandas

Vandas-51

Mgr. Tomáš Vandas Narozen 3. března 1969 v Praze. Vyučil se na středním odborném učilišti oboru instalatér a poté absolvoval nástavbové studium na strojní průmyslové škole, které zakončil maturitní zkouškou. Absolvent magisterského oboru sociální a mediální komunikace na univerzitě v Praze.

V letech 1986 - 1992 pracoval ve svém oboru u Dopravního podniku hl. m. Prahy, poté u menších soukromých stavebních firem. V současné době pracuje jako OSVČ - manažer v oboru stavebnictví.

Politicky aktivní začal být od roku 1995, kdy v něm stále více narůstala nespokojenost s polistopadovým vývojem ve společnosti a také s tím, že poctivě pracující člověk je stále častěji zatlačován do kouta a naopak prim hrají nejrůznější podvodníci a mafiáni, kteří rozkradli a zašantročili státní majetek.

Tomáš Vandas k tomu říká: „Není možné nadále tolerovat neúnosný stav, kdy pracující nedostávají mzdu, když už jí dostanou, jde spíše o almužnu, a lidé se bojí cokoli říci, aby nebyli z práce ještě vyhozeni. Obrana zájmů pracujících občanů musí být naší prioritou.“

V letech 1997-98 pracoval jako asistent poslance SPR-RSČ, na IV. sjezdu SPR-RSČ v roce 1998 byl zvolen do funkce člena revizní komise strany. Po parlamentních volbách v roce 1998 působil v SPR-RSČ a posléze v nástupnické straně Republikáni Miroslava Sládka (RMS) jako tajemník strany a zástupce šéfredaktora týdeníku Republika.

Patří mezi zakládající členy Dělnické strany, která vznikla dne 18. ledna 2003. Funkci předsedy zastává od I. sjezdu DS, konaného 31. května 2003. Ve své funkci byl opětovně potvrzen na II. sjezdu DS v roce 2006 a na III. sjezdu v roce 2008.

V roce 2004 byl Tomáš Vandas lídrem DS ve volbách do evropského parlamentu. V roce 2006 vedl kandidátku hnutí Právo a Spravedlnost (šlo o volební projekt DS a Národního sjednocení) v Pardubickém kraji. V roce 2009 byl v čele kandidátky Dělnické strany ve volbách do Evropského parlamentu a pod jeho vedením strana poprvé překročila volební hranici jednoho procenta. Po rozpuštění DS 17. února 2010 Nejvyšším správním soudem oznámil svou kandidaturu v parlamentních volbách pod hlavičkou Dělnické strany strany sociální spravedlnosti (DSSS).

Na podzim roku 2010 Vandas kandiduje v senátních volbách na Mostecku. K výsledku 5,13 % uvedl: "Konečný výsledek přes pět procent hodnotím jako pozitivní signál. A když k tomu přičteme výsledky některých obvodů (např. Litvínov – 7,5 %, Bečov a Obrnice – 9 %), myslím, že se nemusím za nic stydět. Když si uvědomím, s jakými skromnými finančními prostředky jsem do tohoto klání šel oproti všem protikandidátům, zástupcům štědře dotovaných parlamentním stran, je taková podpora do budoucna velkým povzbuzením."

Předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) byl Tomáš Vandas zvolen dne 20. listopadu 2010 v Praze na IV. sjezdu strany. Z celkem devadesáti akreditovaných delegátů sjezdu, zastupujících členskou základnu, místní a krajské organizace, obdržel 89 hlasů. Při volbě neměl protikandidáta.

Funkci předsedy obhájil na V. celostátním sjezdu v Praze dne 19. ledna 2013. Z celkem sto osmnácti akreditovaných delegátů sjezdu, zastupujících členskou základnu, místní a krajské organizace, obdržel 107 hlasů, 11 delegátů se zdrželo, nikdo nebyl proti.

Své články a názory publikuje Tomáš Vandas ve stranických novinách Dělnické listy, které řídil v letech 2005 - 2008. Je autorem knihy Od republikánů k Dělnické straně (2012).

Osobní stránky Tomáše Vandase