Budoucnost má česká koruna, ne euro

Koruna-ne-euro2 11. března 2014 Lidé si teoreticky dokáží poradit bez tištěných a ražených peněz, nikdy však nemohou přestat produkovat výrobky a služby. Jinými slovy peníze jsou jen formou ulehčení obchodu, zatímco základ obchodu spočívá ve směně právě a jedině výrobků a služeb. Jestliže existence a umělé udržení měny stojí víc, než je mnohdy hodnota směny výrobků a služeb, je taková měna zbytečná.

Ještě žádný stát v Evropě se po druhé světové válce neocitl v takových problémech při existenci národní měny, jako se ocitají státy nyní, když zavedly měnu jednotnou. To, co šlo kdykoli v případě potíží vyřešit na národní úrovni, je nyní nutné řešit na úrovni všech států, aniž by jejich občané za situaci mohli. Existence jednotné měny v Evropě je součástí zcela chybného modelu, kdy rozhodovací moc je přesouvána stále dál od konkrétních lidí a odpovědnost za tuto moc v podstatě neexistuje.

Nebýt egoistického postoje unijních politiků, kteří si stanovili vysněné cíle, srovnatelné s cíli při budování Svazu sovětských socialistických republik a celého dřívějšího východního bloku, nebýt neschopnosti uznat chybu a zbabělosti pro přiznání neúspěchu, nedostal by se žádný z problémových států Evropy do současného stavu. Žádný z nich by totiž na úkor nových dluhů ostatních států Evropy nedostal ani „euro“ a musel by se s důsledky chyb svých vlastních národních politiků vypořádat sám.

Stejně tak, jako je z principu věci samotné nemožné, aby v Evropě existovaly stejné historické, kulturní, sociální, finanční i náboženské podmínky a pravidla pro všechny, je už z principu věci nemožné, aby bylo toto vše pokryto jednou měnou.

Ministři financí eurozóny a nikým nevolení byrokraté v Evropské komisi znají jediné řešení problémů – půjčky a dluhy. Jejich snahou totiž není zachránit státy a peněženky jejich občanů, kteří jediní ten euromejdan platí, ale své euroego. DSSS má pro takové europolitiky jediný vzkaz: Běžte s eurem co nejdále od České republiky. Česká koruna, stejně jako každá jiná národní měna, je schopna reagovat v reálném čase na výkyvy a je daleko lepším zrcadlem práce národních politiků, kteří se nyní jen schovávají za Brusel a umělé potřeby eurozóny.

Česká koruna tak slouží nejen jako prostředek směny, ale i jako uchovatel hodnoty. Jsme tedy proti současnému znehodnocování měny, kterému jsme vystaveni jako přípravě pro přijetí eura a následnému nevyhnutelnému financování záchrany jižních států EU, které byly rozkradeny natolik, že finančně kolabují.

více v sekci Náš program

-red-