DSSS k imigraci: Loď zvaná ČR je již plná

29. dubna 2014 Imigranti mohou být naší zemi prospěšní. Imigranti mohou pomoci tomuto státu i nám všem. Chceme-li, aby k nám proudili HLAVNĚ lidé užiteční, je třeba tomu nastavit i systém a mezi příchozími rozlišovat. Ne každý imigrant má u nás ušlechtilé cíle. Není tajemstvím ani nemalý podíl cizinců na kriminální činnosti. Takových tu je již přespříliš a těch je třeba se zbavit cestou ztráty možnosti pobývat na území státu.

Loď je již dost obsazená a je třeba rozlišovat, kdo bude prospěšný člen posádky, kdo je platící cestující a kdo je jen černý pasažér. Kdo se chce vézt bez toho, aby přiložil ruku k dílu a byl jen přítěží, nebo dokonce parazitem. Je v pořádku mezi zájemci rozlišovat a těm, pro které místo není říci: Naše loď je již plná.

-jkc-