Přivydělejte si díky DSSS ve volební komisi

14. března 2014 Na základě ustanovení § 61 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, má člen okrskové volební komise nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Konkrétní výše této odměny je upravena tak, že členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce při volbách do Evropského parlamentu odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise odměna ve výši 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise odměna ve výši 1 600 Kč.

Máte-li zájem stát se členem okrskové volební komise, kontaktujte naši stranu, která Vaši účast zprostředkuje. Obrátit se můžete na centrální e-mail info@dsss.cz, nebo na příslušnou krajskou organizaci DSSS zde